Pilotscholen

College St. Paul, Johan de Witt Scholengroep en Stanislascollege onderzoeken wat een extra leerjaar in het vmbo kan opleveren. Deze vmbo-scholen ontwikkelen een speciaal programma voor leerlingen die met meer hulp en begeleiding een goede overstap naar het mbo kunnen maken.

Stanislascollege – Brede route in de bovenbouw

Sinds het schooljaar 2012-2013 biedt het Stanislascollege een brede route aan in de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen in de bovenbouw krijgen extra ondersteuning bij het maken van een bewuste keuze voor een beroepsopleiding in het mbo. Deze brede route duurt twee tot drie jaar. Leerlingen specialiseren zich in zorg en welzijn, handel en administratie of techniek. Daarnaast is het mogelijk de ICT route te volgen.

Lees meer

Johan de Witt Scholengroep – Intensief taal- en rekenprogramma in de onderbouw

Het overgrote deel van de leerlingen dat in aanmerking komt voor de plusklas, heeft een flinke achterstand op het gebied van taal en rekenen. Daarom heeft de Johan de Witt Scholengroep voor deze groep een intensief programma samengesteld. Vanaf het schooljaar 2013-2014 volgen deze leerlingen een extra jaar in de onderbouw met veel taal en rekenen.

Lees meer

College St. Paul – Meer aandacht voor sociale vaardigheden en LOB

Het mbo doet een sterk beroep op sociale en communicatieve vaardigheden. Vmbo-leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen op dat punt in de problemen komen. Door hun stoornis is de overstap naar het mbo vaak te groot. College St. Paul gaat een vmbo-plusklas opzetten, met veel aandacht voor sociale vaardigheden en LOB.

Lees meer