Weerbaarheid

Als je weerbaar bent, kun je goed opkomen voor jezelf. Je staat stevig in je schoenen. Je bent in staat te zeggen wat je wél en wat je niét wilt. Daarbij houd je wel rekening met de ander. Je behandelt de ander met respect.

Als je weerbaar bent, is dat een goede stopper voor machtsmisbruik en geweld. Je kunt voorkomen dat iemand de baas over je wil spelen en dat er ruzie ontstaat.

Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is zelfvertrouwen. Als je zelfvertrouwen hebt, durf je jezelf te laten zien. Je durft te zeggen wat je wilt. Je bent in staat grenzen te trekken.

Wat doe je als je in een situatie bent, waarin er géén wederzijds respect is en géén gelijkheid? Word je dan boos ? Of bang? Je kunt ook anders reageren. Daarover gaan de oefeningen in deze weerbaarheidstraining.

De lesbrieven zijn ondermeer gebaseerd op lesmateriaal van ROC Mondriaan.