Taalprogramma

Johan de Witt Scholengroep heeft een programma samengesteld voor leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand. Eerst gaan ze aan de slag met niveau 1F = basisniveau. Daarna gaan ze door met niveau 2F = eindniveau.

Het taalprogramma bestaat uit lesmateriaal voor de verschillende domeinen:

 • lezen zakelijk
 • lezen fictie
 • schrijven (hierin is ook de begrippenlijst en taalverzorging opgenomen)
 • mondelinge taalvaardigheid (gespreks-, luister- en spreekvaardigheid)

Opbouw

Het taalprogramma is opgebouwd uit een aantal elementen. Van hoog naar laag zijn dat:

 • 1

  Kijkwijzers

  Lees meer

  In de kijkwijzers staat per taak - bijvoorbeeld lezen of luisteren - en niveau (1F t/m 4F) wat een leerling moet kennen en kunnen. De kijkwijzers komen voort uit het advies van de commissie Meijerink. Ze worden ingezet bij het inschatten van opdrachten en het beoordelen van de leerprestaties van leerlingen.

  Alle kijkwijzers op een rij:

 • 2

  Studiewijzers

  Lees meer

  In de studiewijzer staat welke lesstof wanneer getoetst wordt. Elke studiewijzer bestrijkt een periode van 8 weken. Vmbo-basis en vmbo-kader/gl/tl hebben ieder een eigen studiewijzer.

  Lesstof

  De lesstof is onderverdeeld in basis stof en extra stof. Basis stof = niveau 1F en extra stof = niveau 2F.

  Extra stof

  De extra stof is onderverdeeld in ‘Excellent leren en maken’ en ‘Intensief leren en maken’. Excellent leren en maken is bedoeld voor de ‘snelle’ leerling, en Intensief leren en maken voor de ‘langzame’ leerling.

  Voorbeeld:

 • 3

  Leswijzers

  Lees meer

  Een leswijzer is een powerpoint over een les. Hierin staat vrij schematisch welke lesstof aan bod komt, welke opdrachten en oefeningen gedaan moeten worden en waar ze te vinden zijn. Vaste onderdelen zijn ook: leerdoelen en evaluatie. Deze leswijzers worden wekelijks gemaakt, zodat je als docent maatwerk kunt leveren.

  Voorbeelden:

   

 • 4

  Lesmateriaal

  Lees meer

  Johan de Wittscholengroep maakt gebruik van: Leesdok (waaronder Lezen voor de lijst en Nieuws in de klas), Nieuwsbegrip en Op Schrift. Dit materiaal is verkrijgbaar met een licentie.

  Nieuwsbegrip

  Nieuwsbegrip bestaat uit een serie Basislessen begrijpend lezen, met video, kijk- en luisteropdrachten, schrijfopdrachten en strategielessen. Met de XL-lessen begrijpend lezen maken leerlingen kennis met andere tekstsoorten en oefenen/vergroten ze hun woordenschat.

  Daarnaast bestaat Nieuwsbegrip uit talige rekenopdrachten. Die zijn gekoppeld aan het onderwerp van de week. Nieuwsbegrip biedt verschillende manieren van toetsen aan, waaronder strategie-, lees- en woordenschattoetsen.

  Elke les wordt lesmateriaal uitgedeeld met een bijbehorende handleiding en opdrachten. Dit materiaal wordt wekelijks op 4 à 5 niveaus (AA t/m D) gemaakt en uitgedeeld. Voordeel van de wekelijkse cyclus is dat docenten maatwerk kunnen leveren. Niveau A ligt onder 1F, niveau B rond 1F, niveau C rond 2F en niveau D boven 2F.

  Voorbeeldmateriaal:

  Leesdok

  Leesdok is een doorlopende leerlijn voor lezen, waarbij zowel leesvaardigheid als belevend lezen en leesattitude aandacht krijgen. Leerlingen bouwen ook een leesportfolio op. Bij Leesdok wordt gebruik gemaakt van Lezen voor de lijst, Nieuws in de klas en bibliotheekbezoeken.

  Meer informatie over Leesdok:

  Op Schrift

  Op Schrift is een nieuwe schrijfmethode. Leerlingen werken aan de hand van 24 tekstsoorten - van vakantiekaartje tot een korte opiniërende tekst – aan hun schrijfvaardigheid. Leerlingen bouwen ook een schrijfportfolio op.

  Voorbeeldmateriaal: