Vergaderen

Samen een doel bereiken of een project tot een goed einde brengen. Daarvoor moet je kunnen overleggen of vergaderen. Wat is ervoor nodig om een vergadering vlot te laten verlopen? Hoe zorg je dat er iets uitkomt, waarmee je verder kunt?

Wat is vergaderen?

Vergaderen is een gestructureerd overleg met een bepaald doel. Vergaderen kan leuk, zinvol en leerzaam zijn en veel opleveren. Alle deelnemers moeten zich dan wel aan dezelfde regels houden en met dezelfde bedoelingen deelnemen. De voorzitter speelt daarbij een belangrijke rol. Meestal heb je ook nog een notulist, die de gemaakte afspraken vastlegt.

Vaardigheden

Om goed te kunnen vergaderen heb je een aantal vaardigheden nodig:

 • overleggen
 • brainstormen
 • luisteren naar elkaar
 • je mening geven
 • argumenteren
 • afspraken nakomen
 • agenda maken
 • gesprek leiden
 • samenvatten
 • verslag maken
 • respect hebben voor elkaars mening
 • besluiten nemen