Niveaus

Voor het hele onderwijs is vastgelegd wat leerlingen moet kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Johan de Wittscholengroep heeft een taal en rekenprogramma samengesteld voor leerlingen die meer hulp en begeleiding nodig hebben.

Vier niveaus

De basiskennis en vaardigheden op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde zijn vastgelegd in vier niveaus: van niveau 1F tot en met niveau 4F. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Niveau 2F heeft iedereen nodig om te kunnen participeren in de maatschappij.

1F en 2F

Leerlingen die het basisonderwijs verlaten, moeten niveau 1F hebben, en leerlingen die het vmbo verlaten niveau 2F. Leerlingen die in het eerste leerjaar van het vmbo een taal- en/of rekenachterstand hebben, moeten eerst zorgen dat ze niveau 1F onder de knie krijgen. Daarna kunnen ze door met niveau 2F.

Niveau toetsen

Met behulp van de taal- en rekentoets uit de TOA is het mogelijk het taal- en rekenniveau van een leerling vast te stellen. TOA is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Spirit4you ondersteunt scholen bij het gebruik van deze toetsen.

Taal- en rekenprogramma Johan de Wittscholengroep

Johan de Witt Scholengroep heeft een programma samengesteld voor leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand. Eerst gaan ze met niveau 1F (=basisniveau) aan de slag, daarna met niveau 2F (eindniveau).