Studievaardigheden

 • Samenwerken

  Kunnen samenwerken is geen aangeboren eigenschap. Dat moet je leren. Goede samenwerking heeft een positieve uitwerking op de motivatie van leerlingen. Hoe beter je kunt samenwerken, hoe leuker leren - en straks ook werken - wordt!
  Lees verder »

 • Vergaderen

  Samen een doel bereiken of een project tot een goed einde brengen. Daarvoor moet je kunnen overleggen of vergaderen. Wat is ervoor nodig om een vergadering vlot te laten verlopen? Hoe zorg je dat er iets uitkomt, waarmee je verder kunt?
  Lees verder »

 • Feedback geven en ontvangen

  Je leert door iets te lezen, op te zoeken, op te schrijven etc. Ook van andere mensen kun je veel leren. Feedback van docenten en medeleerlingen kunnen je helpen, aanmoedigen, laten nadenken en bijsturen. Feedback krijgen en geven is een belangrijke vaardigheid; niet alleen op school maar ook in werksituaties.
  Lees verder »

 • Reflecteren

  Iedereen doet wel eens dingen waarvan hij naderhand denkt: ‘had ik dat maar anders gedaan’. Door terug te kijken of te reflecteren kun je leren van je ervaringen. Reflecteren is dus een belangrijke competentie.
  Lees verder »

 • Plannen

  Oeps, volgende week toets-week! Nee hè, morgen moet ons project al af zijn! Hoeveel tijd je nodig hebt om je kamer op te ruimen of een boodschapje te doen, weet je meestal wel. Maar vooruit kijken en inschatten hoelang je bezig bent met een nieuwe activiteit? Dat is een stuk lastiger. Maak daarom een planning!
  Lees verder »

 • Discussiëren

  Soms word je boos omdat het niet goed lukt om precies te zeggen wat je vindt of denkt. Of je krijgt het gevoel dat er niet naar je geluisterd wordt. Discussiëren kan soms lastig zijn. Maar je kunt het wel leren.
  Lees verder »