Rekenprogramma

Johan de Witt Scholengroep heeft een programma samengesteld voor leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand. Eerst gaan ze met niveau 1F (=basisniveau) aan de slag, daarna met niveau 2F (eindniveau).

Het rekenprogramma bestaat uit lesmateriaal voor de verschillende domeinen:

 • getallen
 • meten / meetkunde
 • verbanden
 • verhoudingen

Opbouw

Het rekenprogramma is opgebouwd uit een aantal elementen. Van hoog naar laag zijn dat:

 • 1

  Rekendoelen

  Lees meer

  In Rekendoelen 1F staat wat een leerling moet kennen en kunnen. De Rekentoetswijzer 2F beschrijft waarop een leerling wordt getoetst bij de centrale rekentoets.

 • 2

  Studiewijzers

  Lees meer

  In de studiewijzer staat welke lesstof wanneer getoetst wordt. Elke studiewijzer bestrijkt een periode van 8 weken. Vmbo-basis en vmbo-kader/gl/tl hebben ieder een eigen studiewijzer.

  Lesstof

  De lesstof is onderverdeeld in basis stof en extra stof. Basis stof = niveau 1F en extra stof = niveau 2F.

  Extra stof

  De extra stof is onderverdeeld in ‘Excellent leren en maken’ en ‘Intensief leren en maken’. Excellent leren en maken is bedoeld voor de ‘snelle’ leerling, en Intensief leren en maken voor de ‘langzame’ leerling.

  Voorbeeld:

 • 3

  Leswijzers

  Lees meer

  Een leswijzer is een powerpoint over een les. Hierin staat vrij schematisch welke lesstof aan bod komt, welke opdrachten en oefeningen gedaan moeten worden en waar ze te vinden zijn. Vaste onderdelen zijn ook: leerdoelen en evaluatie. Deze leswijzers worden wekelijks gemaakt, zodat je als docent maatwerk kunt leveren.

  Voorbeelden:

  Leswijzer (document volgt)

 • 4

  Lesmateriaal

  Lees meer

  Johan de Wittscholengroep maakt gebruik van: Getal & Ruimte, ffRekenen (gratis te gebruiken), Startrekenen (extra materiaal), Nieuwsrekenen en ffTrainen (bovenbouw). Dit materiaal is verkrijgbaar met een licentie of als boek te koop.

  Getal & Ruimte

  Getal & Ruimte biedt met de vernieuwde rekenboeken en het digitale rekenmateriaal twee rekenlijnen in het vmbo: vmbo-basis en vmbo-kader/gemengd/theoretisch. Beide rekenlijnen sluiten aan op niveau 2F van de rekentoets. Belangrijk verschil tussen de leerlijnen is dat in de rekenboeken voor vmbo-basis het niveau langzamer wordt opgebouwd dan bij vmbo-kader/gemengd/theoretisch.

  Meer informatie:

  ffRekenen

  ffRekenen gaat uit van veel voorkomende rekensituaties, die voor leerlingen heel herkenbaar zijn. De theorie bestaat uit uitleg en oefeningen. Bij het praktijkgedeelte passen leerlingen het geleerde toe in verschillende situaties (thuis, werk, vrije tijd).

  De oefeningen zijn online beschikbaar. Via Oefenen.nl kun je een account aanmaken.

  Meer informatie:

  Startrekenen

  Startrekenen is een volledig uitgewerkt rekenprogramma voor alle niveaus, met leerwerkboeken, online-oefeningen en toetsen.

  Nieuwsrekenen

  Nieuwsrekenen bestaat uit talige rekenopdrachten, gekoppeld aan een actueel onderwerp van de week. Deze onderwerpen horen bij Nieuwsbegrip [link maken naar Taalprogramma/Lesmateriaal].

  Voorbeeldmateriaal:

  ffTrainen

  ffTrainen is een trainingsprogramma Rekenen voor de bovenbouw van het vmbo. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Basistraining met 600 opgaven over alle belangrijke onderwerpen van het examen. De opgaven zijn geordend naar moeilijkheidsgraad en voorzien van sturende feedback. Dit onderdeel bevat ook animaties met uitleg over hot items.
  • Examentraining met 150 examenopgaven. Alle opgaven zijn voorzien van stapsgewijze hints en een uitwerking per opgave.
  • Toetstraining met drie toetsen. Bedoeld om een nulmeting vooraf, controletoets achteraf en een reservetoets over de vier domeinen te kunnen doen. De toetsuitslag is meteen digitaal bekend, dus geen nakijkwerk.