Johan de Witt Scholengroep – Intensief taal- en rekenprogramma in de onderbouw

Het overgrote deel van de leerlingen dat in aanmerking komt voor de vmboplusklas, heeft een flinke achterstand op het gebied van taal en rekenen. Daarom heeft de Johan de Witt Scholengroep voor deze groep een intensief programma samengesteld. Vanaf schooljaar 2013-2014 biedt de school een extra jaar in de onderbouw aan met veel taal en rekenen.

2 jaar achterstand

Leerlingen die in het tweede jaar blijven zitten en een jaar overdoen, zijn daar over het algemeen niet mee geholpen. Dat ondervond de Johan de Witt Scholengroep. Laura van Harmelen (taalcoördinator) en Ferry Wever (beleidsmedewerker taal en rekenen) hebben daarom een speciaal programma voor deze groep samengesteld. Ferry: “Zittenblijvers met leerachterstanden zijn wat taal- en rekenniveau betreft vaak blijven steken bij groep 6 van de basisschool. Dat betekent 2 jaar achterstand, die op het vmbo ‘even’ weggewerkt moet worden. Als je dergelijke leerlingen geen specifiek programma met extra begeleiding aanbiedt, halen ze nooit een startkwalificatie in het mbo.”

Taal, rekenen en Engels

Vooral de taal is een probleem. Leerlingen spreken thuis geen Nederlands en dat heeft gevolgen voor hun taalontwikkeling. Wat betreft rekenen zijn de prestaties wisselend. Ferry: “Verhoudingen worden pas in groep 7 aangeboden. Daar heb je een hoger abstractieniveau voor nodig en daar ontbreekt het vaak aan. We werken intensief samen met basisscholen, zodat we het onderwijs beter op elkaar kunnen afstemmen. Naast taal en rekenen is ook Engels een probleem. Daar zetten we flink op in tijdens het extra jaar.”

Van 1F naar 2F

Doel van het extra jaar is leerlingen bij te spijkeren zodat ze minimaal taalniveau 1F halen. In het examenjaar zijn deze leerlingen zover dat ze niveau 2F hebben bereikt. Laura en Ferry hebben een taalprogramma samengesteld dat uit vier domeinen bestaat: zakelijk lezen, fictie lezen, schrijven en mondelinge vaardigheden. Het rekenprogramma bestaat uit domeinen op het gebied van rekenen en wiskunde. Beide programma’s bevatten zowel basisstof als extra stof en bestrijken 5 periodes van 8 weken. Per leerweg zijn aparte studiewijzers ontwikkeld.

LOB-visie

Johan de Witt Scholengroep zet niet alleen stevig in op taal- en rekenonderwijs. Ook studievaardigheden en LOB krijgen de volle aandacht. Ferry: “We bieden allerlei LOB-activiteiten aan, van sectororiëntatie en het programma van Champs on stage tot stages en deelname aan Spots on Jobs. Daarnaast hebben we een stage-bureau dat een enorme meerwaarde heeft. Alles wat we op het gebied van LOB doen, is inmiddels geïnventariseerd. De volgende stap is een visie te ontwikkelen die breed gedragen wordt.”

<<< Terug naar Pilotscholen