Samenwerken

Kunnen samenwerken is geen aangeboren eigenschap. Dat moet je leren. Goede samenwerking heeft een positieve uitwerking op de motivatie van leerlingen. Hoe beter je kunt samenwerken, hoe leuker leren - en straks ook werken - wordt!

Wanneer mensen samenwerken zetten ze zich gezamenlijk in om een bepaald doel te bereiken. Samenwerken is heel efficiënt, want daarmee maak je gebruik van elkaars kwaliteiten.

Competentie

Samenwerken is een belangrijke competentie. Om goed te kunnen samenwerken heb je een aantal vaardigheden nodig. Denk aan: je gedachten kunnen verwoorden, je mening geven, goed luisteren, vragen stellen, overleggen, initiatief tonen en goed op elkaar kunnen reageren.

Stappen

Samen een opdracht of project uitvoeren houdt in dat  je in staat bent de volgende stappen te zetten:

  • Bespreken hoe een project of opdracht moet worden aangepakt
  • Afspreken wanneer het klaar moet zijn
  • Het werk eerlijk verdelen
  • Met elkaar overleggen voordat je iets gaat doen
  • Elkaar vertellen wat er gebeurd is en wat je gedaan hebt
  • Actief meedoen
  • Elkaar aan de gemaakte afspraken houden

Definitie van samenwerken:

Samenwerken betekent: je gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, in een groep of tussen meerdere groepen tegelijk.