Stanislascollege – Brede route in de bovenbouw

Sinds het schooljaar 2012-2013 biedt het Stanislascollege een brede route aan in de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen in de bovenbouw krijgen extra ondersteuning bij het maken van een bewuste keuze voor een beroepsopleiding in het mbo. Deze brede route duurt twee tot drie jaar. Leerlingen specialiseren zich in zorg en welzijn, handel en administratie of techniek. Daarnaast is het mogelijk de ICT route te volgen.

Op onderzoek uit

Trees de Vos is teamleider bovenbouw en constateert dat leerlingen tijdens de gewone route soms ‘verzuipen’. “Sommige leerlingen starten op een te hoog niveau in het vmbo. Ze hebben al een achterstand op het gebied van Nederlands en rekenen in het eerste jaar.  Vaak kunnen deze leerlingen ook niet goed aangeven wat ze willen. We bieden deze groep breed onderwijs aan, zodat ze kunnen onderzoeken waar hun belangstelling naar uitgaat.”

Studievaardigheden

Naast AVO vakken wordt in de brede route uitgebreid aandacht besteed aan sociale competenties en studievaardigheden. Trees: “We zetten hoog in op studievaardigheden. Plannen en organiseren leren ze door in groepjes aan projecten te werken. Ze moeten zich staande kunnen houden in de groep. Voor jezelf opkomen, durven praten en je mening geven. Dat zijn vaardigheden die je in het mbo hard nodig hebt.”

Keuzes maken

Opbrengst van de brede route moet zijn dat leerlingen kunnen vertellen welke beroepsrichting ze in willen slaan. Trees: “Beroepsvaardigheden zijn in het vmbo nog niet zo belangrijk. Wat veel meer telt is dat deze leerlingen erachter komen welke richting ze op willen. Ze moeten daarover goed kunnen praten en kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde keuze maken. Daar besteden we in onze brede route uitgebreid aandacht aan.”

Projectmatig werken

In het schooljaar 2012- 2013 zijn 15 leerlingen voor het eerst begonnen aan de brede route. Ze kregen ondermeer 6 uur Nederlands, 2 uur rekenen (met extra begeleiding), 10 uur beroepsrichtingen en 2 uur sociale vaardigheden. Elke week werkten ze 3 uur aan een project. Trees: “Leerlingen maakten in kleine groepjes bijvoorbeeld een power point over Fair Trade. Dat vergt de nodige begeleiding en die kunnen we helaas niet bieden. Daarom gaan we het komend jaar nog maar 1 uur projectmatig werken.”

Selectie

Stanislascollege wil alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en zal leerachterstanden vanaf het eerste jaar benoemen en bespreken. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Selectie voor de brede route gebeurt op basis van de portfoliogesprekken die regelmatig plaatsvinden. Trees: “Leerlingen die niet overgaan van het tweede naar het derde jaar komen in aanmerking voor de brede route. Vaak ligt de oorzaak in een combinatie van leerachterstanden en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan introvert gedrag, niet goed kunnen samenwerken of je snel aangevallen voelen. Leerlingen die alleen maar heel veel spijbelen en als gevolg daarvan blijven zitten, komen niet in aanmerking voor de brede route.”

<<< Terug naar Pilotscholen