Doorstroming naar het mbo

Jaarlijks gaan duizenden leerlingen in de regio Haaglanden van het vmbo naar het mbo. Hoe verloopt deze overstap? En hoe succesvol zijn deze leerlingen in het mbo? Rapportages uit VOROC geven inzicht in deze overstap en kunnen helpen bij het bevorderen van een positieve doorstroom naar het mbo. Een korte schets van de rapportages over 2011-2012.

Meten is weten. Naast een goede begeleiding bij de overstap naar het mbo is ook een zorgvuldige registratie van belang, om te kunnen nagaan hoe leerlingen zich na het vmbo verder ontwikkelen. Met deze informatie is het mogelijk verbeteringen aan te brengen op school-, bestuurs- of gemeentelijk niveau.

Rapportages 2011-2012

Het grootste deel van de vo-leerlingen dat naar het mbo gaat heeft het niveau Theoretische Leerweg (2607 van de 5662). De meest gekozen opleidingen zijn Administratief medewerker, Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent en Helpende zorg en welzijn. In totaal 661 leerlingen zijn via VOROC aangemeld voor een warme overdracht, zodat ze beter begeleid worden bij de start van hun mbo-opleiding.

Bij ROC Mondriaan hebben 410 van de 2604 studenten na een jaar de gekozen opleiding verlaten. Dat wil niet zeggen dat al deze studenten vsv-er zijn. Want van de 410 studenten hebben 65 studenten binnen 1 jaar hun diploma behaald. Wel kozen 170 van de 410 studenten voor een verkeerde opleiding. Van 32 studenten is niet duidelijk waarom ze de opleiding hebben verlaten.

Schooluitval

Bij ROC Mondriaan vallen 189 studenten uit op de locatie Leeghwaterplein. De uitval is het grootst bij Handel en Commercie (104 vsv-ers). Uitgesplitst naar onderwijsniveau in het vo vallen voormalige bb-leerlingen het vaakst uit (10%), gevolgd door kb-leerlingen (7%).
Het grootste aantal vsv-ers komt uit het reguliere vo (116 vsv-ers), gevolgd door het leerwegondersteunend onderwijs (65 vsv-ers). Leerlingen die in het vo zijn blijven zitten, vallen vaker uit in het eerste jaar van het mbo dan leerlingen die onvertraagd zijn aangekomen in het mbo (10% tegenover 5 %).

Leerlingen die van vo-school wisselen vallen vaker uit in het mbo dan leerlingen die niet van school wisselen (10% tegenover 6%).

Bron:

Rapportages vsv ROC Mondriaan en Spirit4you november 2012
Rapportages Spirit4you 2012, samenvatting