LOBBOX

Leerlingen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Zodat ze in staat zijn goede loopbaankeuzes te maken. Docenten, decanen en mentoren kunnen hun LOB-lessen en activiteiten verder invullen met materiaal uit de LOBBOX.

Welke LOB-middelen?

  • In de onderbouw onderzoeken leerlingen zichzelf. LOB-middelen die ze hierbij kunnen gebruiken zijn lesbrieven over de vier sectoren (techniek, economie, groen en zorg & welzijn), loopbaanreflectiegesprekken en de website bekijkjetoekomstnu.nl met bijbehorende lesbrieven over beroepen, opleidingen en stages.
  • In het derde jaar leerjaar nemen beroepsoriëntatie en stage lopen een centrale plek in. LOB-middelen die docenten kunnen aanbieden zijn lesbrieven over stage lopen en de verschillende stagedocumenten.
  • In het vierde leerjaar kiezen leerlingen een vervolgopleiding. LOB-middelen die ze hierbij kunnen gebruiken zijn korte films over hun studiekeuzeproces (10 portretten van mbo-studenten met begeleidende lesbrieven), uitleg over het mbo-onderwijs (4 korte films) en een film over de aanmeldingsprocedure (met lesbrief).

Verdieping en LOB Nieuws

De LOBBOX bevat ook achtergrondinformatie, ondermeer over ouderbetrokkenheid en de kans op werk. Onder LOB Nieuws worden presentaties, LOB-activiteiten en mijlpalen vermeld.

Over de LOBBOX

De LOBBOX is een initiatief van Spirit4you in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Doel is docenten en decanen te ondersteunen bij loopbaanoriëntatie en begeleiding van leerlingen.