Scan jezelf

Wie ben je en wat kun je? Wat zijn jouw mogelijkheden en talenten? Als je dat goed weet, is het makkelijker om keuzes voor je toekomst te maken. Ken jezelf = scan jezelf!

Als je goed inzicht hebt in jezelf, weet je ook op welke punten je jezelf verder kunt ontwikkelen. Je weet aan welke vaardigheden en ontwikkellijnen je verder kunt werken.

Scan jezelf, beantwoord vragen over:

  • Je achtergrond
  • je persoonlijke eigenschappen
  • je vaardigheden
  • je ontwikkellijnen

Jezelf scannen is altijd een momentopname. Als je wilt weten hoe jouw ontwikkeling en je leerproces eruit ziet, ga dan regelmatig door de vragenlijst heen. Bijvoorbeeld elke 8 a 10 weken of wanneer je een project hebt afgerond. Bespreek de uitkomsten steeds met je docent/coach.

Bijgaande lesbrieven zijn gebaseerd op de coachingsmap ‘Coachingstraject 2012-2013’ van Dilek Yalniz, docent op het Stanislascollege (Krakeelpolderweg, Delft). Deze map wordt in de bovenbouw van het vmbo gebruikt.