College St. Paul – Meer aandacht voor sociale vaardigheden en LOB

Het mbo doet een sterk beroep op sociale en communicatieve vaardigheden. Vmbo-leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen op dat punt in de problemen komen. Door hun stoornis is de overstap naar het mbo vaak te groot. College St. Paul gaat een vmbo-plusklas opzetten, met veel aandacht voor sociale vaardigheden en LOB.

Extra hulp bij overstap naar mbo

College St. Paul besteedt veel zorg en aandacht aan haar leerlingen. De onderwijsaanpak is duidelijk en gestructureerd en elke klas heeft een eigen lokaal. De klassen werken met weektaken om zelfstandig leren te bevorderen en de leerlingen oefenen hun sociaal-emotionele vaardigheden met speciale programma’s. De schooluitval van College St. Paul ligt onder het landelijk gemiddelde maar volgens decaan Frans Oosterveer kan het altijd beter. “Taal en rekenen kan nog wat verder opgekrikt worden, zodat het vmbo-diploma voor iedereen haalbaar is. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan de overstap van vmbo naar mbo. Soms vinden leerlingen het te onveilig op het mbo. Ook in dat opzicht hebben ze meer hulp nodig.”

Stages en excursies

Leerlingen van College St. Paul zijn gewend aan een beschermde leeromgeving. Met een vmbo-plusklas krijgen leerlingen de mogelijkheid vaker stage te lopen en op pad te gaan naar bedrijven en opleidingen. Frans: “Ze gaan de wijde wereld in en kunnen hun sociale en communicatieve vaardigheden oefenen. Door binnen en buiten de school meer aandacht te besteden aan sociale vaardigheden en LOB, groeit hun zelfvertrouwen en wordt de overstap naar het mbo minder groot.”

Samenwerking mbo

Om de overstap naar het mbo te vergemakkelijken ligt het voor de hand te gaan samenwerken met het mbo. Frans: “Onze leerlingen zijn erbij gebaat als ze een uitgebreid kunnen proefstuderen in het mbo. Bijvoorbeeld een week lang meedraaien, zodat ze hun sociale en communicatieve vaardigheden in praktijk kunnen brengen. Onze docenten kunnen daarbij aanwezig zijn, om ondersteuning te bieden.”

Voorbereiding vmbo-plusklas

Voordat de vmbo-plusklas van start gaat, bereidt College St. Paul zowel de leerlingen als hun ouders hierop zo goed mogelijk voor. Frans: “In aanloop naar de plusklas nemen we rustig de tijd om hierover met leerlingen en hun ouders te praten. Tijdens ouderavonden en tafeltjesavonden bespreken we wat zo’n plusklas inhoudt. We willen zo concreet mogelijk laten zien wat het doel van de plusklas is en welke programma’s we gaan gebruiken. Zoals het er nu uitziet, gaan we in januari 2014 met de vmbo-plusklas van start.”

<<< Terug naar Pilotscholen