Meer

 • Pilotscholen

  College St. Paul, Johan de Witt Scholengroep en Stanislascollege onderzoeken wat een extra leerjaar in het vmbo kan opleveren. Deze vmbo-scholen ontwikkelen een speciaal programma voor leerlingen die met meer hulp en begeleiding een goede overstap naar het mbo kunnen maken.
  Lees verder »

 • Vsv in de regio Haaglanden

  Het aantal schoolverlaters in de regio Haaglanden is relatief hoog. Belangrijke factoren zijn de aanwezigheid van aandachtswijken en de mate van verstedelijking. Jongens en allochtonen zijn oververtegenwoordigd.
  Lees verder »

 • Competenties

  Zelfstandig werken, plannen, leren, samenwerken. Dit zijn een paar competenties die leerlingen in het vmbo, en ook in het mbo, nodig hebben. Hiermee kunnen ze zich op schooi en later in de maatschappij goed redden. Competentieontwikkeling van leerlingen is van belang om de aansluiting tussen vmbo en mbo te bevorderen.
  Lees verder »

 • Doorstroming naar het mbo

  Jaarlijks gaan duizenden leerlingen in de regio Haaglanden van het vmbo naar het mbo. Hoe verloopt deze overstap? En hoe succesvol zijn deze leerlingen in het mbo? Rapportages uit VOROC geven inzicht in deze overstap en kunnen helpen bij het bevorderen van een positieve doorstroom naar het mbo. Een korte schets van de rapportages over 2011-2012.
  Lees verder »

 • Het begint al in de brugklas

  Al in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn de signalen van voortijdig schoolverlaten zichtbaar. Niet alleen slechte schoolprestaties maar ook gebrek aan betrokkenheid van ouders, economische klasse en schooltype spelen een rol.
  Lees verder »

 • Struikelblokken in het mbo

  De overstap van het vmbo naar het mbo brengt de nodige veranderingen met zich mee. Denk aan de schaalgrootte en het beroepsgerichte karakter van het onderwijs. Vaak struikelen jongeren in het eerste jaar van het mbo over competenties zoals communiceren en sociaal vaardig zijn.
  Lees verder »